Home

java javarsovia

В субботу,  26.06.2010 иду на конференцию Javarsovia. Успел зарегистрироваться за 1 день до закрытия регистрации.
W sobote, 26.06.2010 idę na konferencje Javarsovia. Zdążyłem zarejestrować się 1 dzień przed zamknięciem rejestracji.