Home

javarsovia

Фотографии с конференции Javarsovia 2010 которая была 26.06.2010  ...
В субботу,  26.06.2010 иду на конференцию Javarsovia. Успел зарегистрироваться за 1 день до закрытия регистрации.  ...
  Zdjęcia z konfrencji Javarsovia 2010 która odbyła się 26.06.2010  ...
W sobote, 26.06.2010 idę na konferencje Javarsovia. Zdążyłem zarejestrować się 1 dzień przed zamknięciem rejestracji.  ...