Home

jboss seam

Уже пару недель вижу следующую ошибку в закладке Errors в Еclipse в своём Seam проекте:   Это происходит потому, что по адресу http://jboss.com/products/seam/pages-2.2.xsd в интернете не существует  ...
Od paru tygodni obserwuję następujący błąd w zakladce Errors w eclipse w swoim Seam projekcie:   Problem występuje dlatego, że od jakiegoś czasu pod adresem http://jboss.com/products/seam/pages-2.2.xsd ...