Home

swing

Я заметил, что в польском интернете нехватает понятного руководства по swing, в часности подробного описания менеджеров компоновки ( Layout Managers (LM) ). Почему нужно знать LM? А хотябы потому ,что ...
Zauważylem że w polskojęzycznym internecie brakuje sensownego tutoriałka dla swinga a szczególnie na temat layout managerów (LM). Dlaczego warto znać LM. A chociaż by dlatego, że musimy pisać ...