Home

Paint.NET FFT Plugin

Dodałem projekt zaliczeniowy z 2008 roku (przedmiot: algorytmy przetwarzania obrazów)  do sourceforge:

http://sourceforge.net/projects/paint-net-fft/