Home

spring

xaoc-event 1.0.1 już w centralnym repositorium
sobota, 25 czerwca 2011 13:24

Biblioteka xaoc-event (rozszerzenie spring framework dla obsługi zdarzeń) jeż jest w centralnym repositorium mavena

Zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji:

  1. Bezpieczeństwo dla wątków: metoda obserwera zostanie wywołana, tylko jeżeli została zarejestrowana w tym samym wątku co metoda obserwowana
  2. Aktywacja za rozszerzenia za pomocą DSL

 


Taxonomy by Zaragoza Online